Chuyên gia tư vấn về việc vận chuyển động vật nước ngoài:

  • Đưa ra lời khuyên và trợ giúp một cách nhanh chóng, chăm sóc mọi mặt cho thú cưng
  • Thu xếp điều chỉnh hành trình du lịch
  • Thu xếp du lịch trên tuyến đường trực tiếp tới điểm đến, bao gồm cả việc đặt chỗ trước đối với phương tiện đường bộ và/hoặc dịch vụ aircraft
  • Thu xếp lồng du lịch hải quan cho bất kỳ động vật nào, lớn hay nhỏ
  • Thu xếp vận chuyển với mọi động vật thủy sinh bao gồm cá cùng với bể chứa và nước ôxi
  • Bác sĩ thú y nội trú của chúng tôi sẽ thảo luận những yêu cầu khoản mục cụ thể cho mọi quốc gia toàn cầu, trong đó có công việc thú y, hải quan và quy định kiểm dịch

Cung cấp đến từng nhà một dịch vụ vận chuyển động vật nước ngoài, bất cứ nơi đâu trên thế giới.